Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Hơn 100 người tham gia truyền thông bình đẳng giới
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chuyên đề năm 2023
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chuyên đề năm 2023
Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn và thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, ...
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp
Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023
Hơn 150 hội viên CCB tham gia giao lưu tuyên truyền pháp luật ATGT
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023
Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023
Ngày 10/10, Hội đồng đội thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023 và triển khai chương trình công tác năm học 2023 – 2024 với chủ đề: “Thiếu nhi Hương Trà - Chăm ngoan, ...
Liên đoàn Lao động thị xã khởi công xây dựng Nhà “Mái ấm Công đoàn”
Truyền thông, tư vấn trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên