Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 09/02/2021

Đảng ủy Cơ quan Thị ủy tổng kết năm 2020

Sáng ngày 09/02, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Thị ủy trực truộc Đảng bộ thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, Đảng ủy cơ quan Thị ủy đã tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phòng, chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thị xã đến cơ sở; tập trung lãnh đạo hoàn thành công tác hợp nhất 02 xã Bình Điền, Hồng Tiến thành xã Bình Tiến được sự đồng thuận của Nhân dân và sáp nhập thôn, tổ dân phố. Tham mưu phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cấp ủy trực thuộc, các phòng, ban, đoàn thể thị xã; tập trung chỉ đạo tốt công tác điều động, bổ nhiệm, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý một số phòng, ban, đoàn thể thị xã và cơ sở trước, sau Đại hội Đảng bộ thị xã và cơ sở. Tham mưu chỉ đạo rà soát ban hành một số văn bản, quy định về công tác cán bộ. Nét nổi bật là đã tham mưu lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt Đảng bộ Hương Trà được tỉnh chọn làm Đại hội điểm và đã làm rất tốt, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Tham mưu quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Thị ủy và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra.

Tham mưu việc đổi mới công tác dân vận của Đảng với quan điểm “Dân là gốc” và là chủ thể trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn khác của Trung ương, Tỉnh ủy để triển khai thực hiện; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; nắm bắt tình hình Nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”; “Năm Dân vận chính quyền”. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, nhất là công tác nắm tình hình nhằm chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy xử lý kịp thời tình hình ở cơ sở. Làm tốt công tác quản lý tài sản, tài chính của Đảng. Ứng dụng tốt việc gửi nhận văn bản trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, Thị ủy.

Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo các chi bộ xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, nhằm phát huy chức năng nhiệm vụ của cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo Công đoàn phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công chức đầu năm, ký kết và phát động các phong trào thi đua trong cơ quan, thực hiện tốt việc cải cách hành chính. Năm 2020, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; Đảng ủy đã đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2021.

Nhân dịp này, Đảng ủy đã tặng Giấy khen cho 01 chi bộ và 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Công bố Quyết định khen thưởng Đảng bộ cơ quan Thị ủy đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu của Ban Thường vụ Thị ủy.

Mai Thanh-VP Thị ủy.

Số lượt xem : 667