Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 23/01/2024

Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sáng ngày 21-01, tại Nhà văn hóa phường Hương Văn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hương Văn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Hương Văn lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở của thị xã.

 

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam phường Hương Văn đã tổ chức tốt các phong trào của Hội đặc biệt là Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”, bên cạnh đó Hội LHTN Việt Nam phường Hương Văn đã tích cực tham gia nhiều hoạt động với quy mô, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả trong việc thu hút, tập hợp thanh niên, góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội, chung tay xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong đó có 02/11 chỉ tiêu vượt, 09/11 chỉ tiêu đạt.

Với khẩu hiệu: “Thanh niên Hương Văn – Tiên phong, Đoàn kết, Sáng tạo, Xung kích, Tình nguyện góp phần xây dựng phường Hương Văn theo hướng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp”, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội LHTN Việt Nam phường Hương Văn tiếp tục chú trọng tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, đoàn kết xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh.

Tại Đại hội đã đề ra 11 tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 11 anh, chị vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam phường Hương Văn khoá V, nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí chính thức, 1 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội Hội LHTN thị xã Hương Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội, Ủy ban Hội thị xã cũng đã biểu dương tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân và UBND phường đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024; chia tay các đồng chí thôi tham gia Ủy ban Hội.

Huy Hoàng

Số lượt xem : 1931