Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 05/09/2019

Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan Mặt trận – Đoàn thể thị xã luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ

Đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ là mục tiêu hướng đến của Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan Mặt trận – Đoàn thể thị xã Hương Trà.

Trong thời gian qua Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan Mặt trận – Đoàn thể thị xã Hương Trà đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ được tham gia học tập nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, tổ chức các chuyến tham quan mô hình thực tế về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để giúp cán bộ làm công tác đoàn thể, chính trị được tiếp cận trực tiếp nhằm phục vụ cho công tác tốt hơn. Đặc biệt, trong các ngày kỷ niệm 8/3 và 20/10, Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn, Thủ trưởng các cơ quan hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động cho cán bộ nữ được giao lưu, chia sẽ nhằm tạo động lực, tăng cường mối đoàn kết trong nội bộ. Đây cũng là một cách tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho cán bộ yên tâm công tác.

 

Thu Hương

Số lượt xem : 669