Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 11/06/2024

Duyệt nội dung Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sáng 10/6/ 2024, tại phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức duyệt nội dung, nhân sự và chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự và chủ trì buổi duyệt nội dung, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã; về phía UBMT tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Hữu Lạc, Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía thị xã Hương Trà có đồng chí Hà Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy.

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo quá trình chuẩn bị xây dựng các văn kiện đại hội, nội dung văn kiện đại hội, đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực nhiệm kỳ mới, báo cáo kiểm điểm Ủy ban và Ban Thường trực khóa X và các nội dung quan trọng khác.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy tham gia ý kiến, đánh giá cao quá trình chuẩn bị các nội dung về báo cáo chính trị, các đề án nhân sự, cơ cấu nhân sự tham gia nhiệm kỳ mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22- của Ban Bí thư. Tuy nhiên cần nêu rõ hơn vai trò nổi bật của Mặt trận thị xã trong nhiệm kỳ qua, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam thị xã cần làm tốt công tác phối hợp giữa Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; bám sát Chương trình hành động nhiệm kỳ mới; Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo, đi sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân trong thị xã tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029 sắp tới.

 

Trần Thị Hạnh Đào

Số lượt xem : 2133