Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 18/05/2023

Giám sát tiêm chủng thường xuyên tại phường Hương Văn, Tứ Hạ

Ngày 17-5-2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đã tổ chức Đoàn giám sát hỗ trợ hoạt động tiêm chủng thường xuyên tháng 5/2023 tại Trạm Y tế phường Hương Văn và phường Tứ Hạ của thị xã Hương Trà.

Nội dung của buổi giám sát gồm: Giám sát điều tra đối tượng tiêm chủng năm 2023; Công tác thống kê báo cáo TCMR; Giám sát các bệnh truyền nhiễm TE trong TCMR; Giám sát công tác bảo quản vắc xin; Công tác sử dụng phần mềm tiêm chủng mở rộng đang thực hiện.

Tại các TYT đều có những ưu điểm: Có sổ tiêm chủng trẻ em, sổ tiêm chủng PNMT, sổ theo dõi phản ứng phụ sau tiêm, sổ quản lý vắc xin,…. đều được ghi chép; các báo cáo tiêm chủng hàng tháng, phiếu xuất/nhận vắc xin có ghi nhiệt độ, sổ quản lý vắc xin đều được lưu và có ghi chép đầy đủ.

Qua đợt giám sát này, Đoàn lưu ý các TYT cần xem lại việc ghi chép vào sổ và báo cáo số lượng vắc xin tồn, đã nhận, số liều đã tiêm thực tế để biết được kết quả tiêm chủng và tỷ lệ hao phí vắc xin trong từng đợt tiêm chủng; Về báo cáo số liệu tiêm chủng hàng tháng, năm ở báo cáo giấy, sổ quản lý đối tượng tiêm chủng, báo cáo trên phần mềm, báo cáo vắc xin cần phải hợp lý và thống nhất; Các TYT đã làm tốt việc giám sát các bệnh truyền nhiễm TE trong TCMR; giám sát bảo quản vắc xin,…cần chú ý hơn nữa việc theo dõi và báo cáo các phản ứng sau tiêm chủng.

Đoàn giám sát đề nghị các Trưởng Trạm Y tế cần có kế hoạch phối hợp với các thôn rà soát và báo cáo đầy đủ, chính xác đối tượng trong diện TCMR chuyển đi/chuyển đến tại địa phương để quản lý, triển khai tiêm chủng đầy đủ các mũi theo lịch đúng định kỳ. Về công tác sử dụng phần mềm tiêm chủng mở rộng đang thực hiện, cán bộ phụ trách phải thường xuyên rà soát để thống kê những đối tượng tiêm chủng trên địa bàn, tiêm chủng nơi khác, tiêm chủng dịch vụ để bổ sung vào báo cáo, sổ quản lý đối tượng hàng tháng nhằm tránh sai sót trong báo cáo kết quả tiêm chủng ở sổ quản lý, báo cáo hàng tháng và báo cáo trên phần mềm tiêm chủng.

Bên cạnh đó, Đoàn đã nhắc nhở TYT cần tham mưu Ban chỉ đạo xã tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch, đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19./.

          Hiền Diên- Tăng Phái

Số lượt xem : 12391