Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc : 13/05/2022

HOÀN THÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2022-2027

Tính đến ngày 12/5/2022, Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo hoàn thành đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 22/22 TCCS Đoàn

Quá trình chỉ đạo đại hội đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã khóa XI nhiệm kỳ 2022-2027 nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thị ủy mà trực tiếp là Thường trực Thị ủy, sự giúp đỡ của Ban Dân Vận, Ban Tổ chức Thị ủy và hướng dẫn về chuyên môn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo Đại hội đoàn cấp cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 Các TCCS Đoàn tổ chức đại hội với không khí trang nghiêm, trọng thể,  bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị Đoàn, có sự chuẩn bị chu đáo, công tác tuyên truyền được chú trọng, kịp thời thông tin đến rộng rãi đoàn viên thanh niên và người dân về Ngày hội quan trọng của thanh niên; quy trình nhân sự đúng quy định, đội ngũ Ban Chấp hành khóa mới đều đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa. Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo 13/22 đơn vị tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn tại đại hội (01/09 đoàn xã, phường; 02/03 đoàn cơ sở; 03/03 đoàn trường THPT; 07/07 chi đoàn trực thuộc)

Đại hội Đoàn cấp cơ sở được tổ chức thành công tốt đẹp tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà lần thứ XI, tiến đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thức XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngọc Huế-Thị đoàn Hương Trà

Số lượt xem : 5358