Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 11/01/2022

Hương Trà tổ chức tập huấn chăm sóc F0 tại nhà cho “Tổ y tế lưu động”

Ngày 11 và 12/01/2022, Trung tâm Y tế tế thị xã Hương Trà tổ chức tập huấn cho cho 57 thành viên “Tổ y tế lưu động” về công tác chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được chăm sóc và điều trị tại nhà.

Hiện trên địa bàn thị xã Hương Trà có có 9 xã, phường. Ngày 05/01/2022  Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã ký ban hành Quyết định  số 06/QĐ-UBND về việc thành lập 10 Tổ y tế lưu động trên địa bàn thị xã Hương Trà với 57 thành viên nhằm  hỗ trợ chăm sóc những trường hợp là người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ được cách ly, chăm sóc theo dõi tại nhà.

Nhằm đảm bảo thực hiện 5K không tập trung đông người và tạo thuận lợi cho học viên ở xa tham gia tập huấn. Đơn vị đã tổ chức  hai lớp, lớp thứ nhất với  6 xã vùng đồng bằng  được tổ chức vào ngày 11/01 và lớp thứ hai dành cho 03 xã miền núi: Hương Bình, Bình Thành và Bình Tiến vào ngày 12/01.   

Dịp này, các học viên đã đã  được báo cáo viên là những bác sỹ đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân Covid-19 truyền đạt các nội dung  như quy trình tiếp nhận, cách theo dõi bệnh nhân tại nhà; công tác nhập số liệu vào phần mềm, truy vết, ra quyết định; công tác thống kê báo cáo… Thông qua lớp tập huấn này, các thành viên của Tổ y tế lưu động sẽ triển khai tốt phương pháp điều trị và chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà. Đồng thời là cầu nối gắn kết các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, vừa kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 với bệnh viện nhằm phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời.

Hoàng Tăng Phái

Số lượt xem : 12493