Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 30/05/2024

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 và Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư cho cán bộ chủ chốt các công đoàn cơ sở

Ngày 30/5, tại hội trường UBND thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2024 và nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẽ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hơn 150 cán bộ công đoàn chủ chốt toàn thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Nhật Minh, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã truyền đạt những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025" và nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẽ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội hập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Sau hội nghị, Liên đoàn Lao động thị xã yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục triển khai học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2024 và nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra góp phần tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

                                                                                               Trường Sơn

Số lượt xem : 19839