Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 05/09/2019

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2019

Chiều 3/1/2019, UBMTTQVN Thị xã Hương Trà đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (Khóa IX) để tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể thị xã.

Trong năm qua, UBMTTQ thị xã đã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức phát động ra quân thực hiện tuyến đường “Sáng - xanh- sạch - đẹp” tại một số Tổ dân phố ở phường Hương Xuân, Hương Vân, Hương An và Hương Hồ bước đầu đạt kết quả tốt. Phối hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiến 14.281m2 đất, 707 ngày công trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi, nhà văn hóa, chỉnh trang đô thị; thực hiện 112 tuyến đường chiếu sáng ở các khu dân cư trên địa bàn thị xã. Phối hợp với các tổ chức thành viên khởi công xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hỗ trợ 285 triệu đồng (trong đó cấp tỉnh hỗ trợ xây 06 ngôi nhà với số tiền 240 triệu đồng, thị xã hỗ trợ xây dựng 04 ngôi nhà với tổng số tiền 45 triệu đồng); trong năm cũng đã vận động thu quỹ vì người nghèo được 263 triệu đồng. Đến nay trên địa bàn thị xã có 206 hộ thoát nghèo, còn 1.129 hộ, chiếm tỷ lệ 3,80%, giảm 0,77% so với 2017, có 1.394 hộ cận nghèo, tỷ lệ 4,69%, giảm 0,13%... Năm 2019, Mặt trận thị xã Hương Trà tiếp tục vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; phối hợp tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả 18 chỉ tiêu, 02 chương trình trọng điểm và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thị xã.

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban mặt trận thị xã khóa IX nhiệm lỳ 2014-2019; đồng thời ký kết thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

 

Hoàng Dũng

Số lượt xem : 738