Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc : 09/01/2021

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà lần thứ 5 (khóa X)

Chiều ngày 8/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (khóa X), nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021; hiệp thương cử bổ sung, thay thế Uỷ viên Ủy ban MTTQVN thị xã. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lạc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Lê Hồng Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bão lũ kéo dài nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên trên địa bàn thị xã Hương Trà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vận động và nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; đã thực được 104 “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã được chú trọng. Trong năm, quỹ “Vì người nghèo” thị xã đã vận động được hơn 281 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo trên địa bàn trị giá 170 triệu đồng; giúp 503 lượt phát triển sản xuất và khám chữa bệnh và 160 học sinh nghèo hiếu học với tổng kinh phí gần 214 triệu đồng... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà phát động ủng hộ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 370 triệu đồng; vận động, tiếp nhận cứu trợ, hỗ trợ bão lụt hơn 28,329 tỷ đồng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm toàn dân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ chỉ tiêu của đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. MTTQ và các thành viên tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức vận động, phát huy mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội thị xã.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020; UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.

Hoàng Dũng

Số lượt xem : 35046