Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc : 03/01/2023

Hội Nông dân thị xã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khoá XIII)

Ngày 29/12/2022, Hội Nông dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Tham dự Hội nghị, các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên BCH Hội Nông dân, chi hội trưởng Nông dân các thôn, TDP của 9 xã, phường được nghiên cứu các chuyên đề gồm: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các cán bộ của Công an thị xã truyền đạt, phổ biến, hướng dẫn các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Quy tắc ứng xử trong quá trình tham gia giao thông, văn hóa giao thông, Nghị định 100/2019/NĐ- CP của Chính phủ… và tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục đăng ký, kích hoạt định danh điện tử VNeID mức độ 1, 2; đăng ký dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như nâng cao trách nhiệm mỗi hội viên nông dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.

Hoài Nhi

Số lượt xem : 13909