Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 08/09/2023

Hơn 200 đoàn viên, người lao động thị xã Hương Trà tham gia ngày hội Hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 08/9/2023,  Hội Chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà; Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2023

Trong đợt hiến máu tình nguyện lần này có hơn 200 tình nguyện viên  đến từ các cơ quan, ban ngành và các công ty, xí nghệp trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Qua khám sàng lọc các nhóm máu, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận được 182  đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu thu được qua 4  đợt là  737/950 đơn vị máu, đạt 77.5 %  chỉ tiêu của tỉnh giao cho thị xã Hương Trà năm 2023 là 950 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Trà cho biết: Nhằm để đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh giao. Từ đây đến cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hương Trà dự kiến tiếp tục phối hợp tổ chức một đến hai đợt nhằm đạt chỉ tiêu của tỉnh giao năm 2023.

                                                       Hoàng Tăng Phái

Số lượt xem : 427