Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc : 07/09/2021

Lễ ký kết và triển khai Kế hoạch phối hợp xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 07/9/2021, tại hội trường Phòng Văn hóa Thông tin thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã và Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Hương Trà tổ chức Lễ ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Ngọc An – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin thị xã và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã.

Tại lễ ký kết, hai bên đã thống nhất các nội dung phối hợp về: Triển khai thực hiện 5 nội dung chủ yếu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Phấn đấu đến năm 2025, trên 90 % CNVCLĐ được tuyên truyền và thực hiện việc xây dựng việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị đã đăng ký được công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 5 năm trở lên; có 80% doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ thị xã đã đăng ký xây dựng doanh nghiệp văn hóa đạt chuẩn doanh nghiệp văn hóa.

Hai bên sẽ tăng cường sự phối hợp triển khai đồng bộ việc phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương và nơi công tác, chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng năm; tiếp nhận hồ sơ, tỏng hợp, kiểm tra và đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã xét công nhận theo thẩm quyền cũng như tham mưu Ban Chỉ đạo thị xã đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh xem xét công nhận lại (05 năm) theo đúng quy định.

 

                                                                                   Trường Sơn – LĐLĐ thị xã

Số lượt xem : 2970