Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 15/12/2022

Tập huấn về phát triển năng lực lồng ghép giới

Ngày 15/12, UBND thị xã Hương Trà phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp huyện, cấp xã theo Chương trình 2, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” năm 2022.

 

Ảnh: Triển khai Dự án “Thực hiên bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Tại lớp tập huấn các đại biểu được tìm hiểu về: công tác tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữa và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hoài Nhi – Trung tâm VH-TT&TT

 

 

Số lượt xem : 20648