Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 05/01/2023

Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 04/01, Hội Nông dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đồng chí Trần Văn Lập – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, TUV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà.

Trong năm 2022, Hội nông dân thị xã và các xã, phường đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hoá các hình thức thông tin, tuyên truyền thu hút, tập hợp hội viên. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh, đặc biệt là hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn phát triển với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong thị xã còn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động. Nổi bật là phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, toàn thị xã đã có 6.476 lượt hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả qua bình xét có 4.297 lượt hộ đạt hộ nông dân SXKD giỏi 4 cấp. Ngoài ra, các Hội cơ sở đã vận động hội viên, nông dân và nhân dân hiến 17.697m2 đất, ủng hộ 335 ngày công, đóng góp 4.576 triệu đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị; phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “ làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”,… toàn thị xã có 7.957 hộ gia đình hội viên, nông dân đăng ký gia đình văn hóa. Qua các phong trào ngày càng khẳng định được vai trò trung tâm nòng cốt của hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân thị xã Hương Trà đã phát động và ký giao ước thi đua với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2023, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh và tỉnh Hội cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; Hội Nông dân thị xã trao giấy khen của UBND thị xã và thị Hội cho 11 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Hoài Nhi 

Số lượt xem : 27559