Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 05/09/2019

Ủy ban MTTQ thị xã Hương Trà: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hương Trà đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 (khóa VIII), nhiệm kỳ 2014 - 2019 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Tuyết Mai – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Phan Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND thị xã, các đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã khóa VIII.

6 tháng đầu năm, hệ thống Mặt trận các cấp trong thị xã bám sát và kịp thời triển khai đồng bộ Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2014 và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mặt trận các cấp tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước như: Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp 2013; pháp lệnh thực hiện dân chủ; qui chế giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư… Các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… luôn được duy trì và thực hiện tốt.

Đặc biệt, từ nguồn kinh phí cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp với các xã, phường đã xây dựng và bàn giao 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo với tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận còn phối hợp với Thường trực HĐND thị xã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước và sau các kỳ họp, có gần 150 lượt cử tri các xã, phường tham dự phát biểu ý kiến, kiến nghị. Qua đó, khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường và phát huy trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội nghị nghe thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014; hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác Mặt trận nhằm đạt kết quả cao trong những tháng cuối năm 2015.    

Hội nghị cũng đã đề ra các hoạt động phối hợp, thống nhất hành động công tác Mặt trận các cấp trong 6 tháng còn lại trong năm, theo đó, nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục người thân trong gia đình nâng cao nhận thức giữ gìn an ninh trật tự, trật tư ATGT, tránh xa tệ nạn cờ bạc; tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xuân An

Số lượt xem : 1773