In trang
Giám sát hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại trường học
Cập nhật lúc : 14:01 13/11/2023

Trong đợt này đoàn đã tiến hành giám sát Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, Trường Tiểu học Hương Vân, Trường THCS Lê Quang Tiến, THCS Nguyễn Khoa Đăng. Các nội dung được giám sát như: Kế hoạch hoạt động PCTHTL; việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; công tác tuyên truyền và thực hiện các văn bản chỉ đạo thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các biện pháp của các trường trong việc xây dựng “môi trường không khói thuốc”… Ngoài ra, Đoàn còn kiểm tra thực tế tại các đơn vị về việc treo biển “Cấm hút thuốc lá”, niêm yết pano, áp phích …

Qua giám sát cho thấy, các trường học trên địa bàn thị xã Hương Trà  đã triển khai tốt Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy đơn vị; tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nghiêm túc thực hiện Luật PCTH thuốc lá. Kiểm tra thực tế các trường có treo biển cấm hút thuốc và pano, áp phích đầy đủ, không phát hiện gạt tàn thuốc cũng như mẫu thuốc lá trong khuôn viên trường.

Đoàn giám sát kiến nghị các đơn vị cần phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông cho học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là trong giai đoạn thuốc lá điện tử đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ như hiện nay.

Diễm Ly- Tăng Phái