In trang
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2023 – 2024
Cập nhật lúc : 15:04 14/09/2023

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Xuân Thịnh - Phó Bí thư Thị đoàn nhấn mạnh: “Chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm 2023 được tổ chức với mong muốn để các cán bộ phụ trách công tác Đội của các xã, phường; các đồng chí Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, các đồng chí phụ trách công tác thiếu nhi trong toàn thị xã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và cùng tham gia rèn luyện các kỹ năng thực hành công tác Đội, để công tác thiếu nhi trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển”.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tìm hiểu nhiều chuyên đề ý nghĩa và thiết thực như: tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, múa hát tập thể và múa hát sân trường; triển khai Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh khóa IX, giai đoạn 2023 – 2023; phương pháp Đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi; kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể và truyền thông. Đồng thời, các học viên được tham quan thực tế Địa đạo Khu ủy Trị Thiên, Bia chiến tích Baston tại xã Bình Tiến nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất của những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thông qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách Đội; đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác phụ trách Đội có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phong cách và phương pháp tổ chức các hoạt động, nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cho cán bộ phụ trách thiếu nhi.

Hoài Nhi