Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 02/06/2023

Ban Tuyên giáo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023

 

Ngày 30/5, Trung tâm chính trị thị xã Hương Trà phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2023. Tham dự có đồng chí Lê Nhật Minh, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã.

Trong 2 ngày 30 – 31/5/2023, 64 học viên là Bí thư, phó Bí thư, thành viên Ban Tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, văn phòng cấp uỷ được tìm hiểu 4 chuyên đề gồm: Một số vấn đề về công tác tuyên giáo của tổ chức cơ sở đảng hiện nay; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nhận diện các quan điểm sai trái thù địch và những yêu cầu đặt ra trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hướng dẫn sử dụng CP net.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn thị xã kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn ở đơn vị, địa phương, nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Hoài Nhi

Số lượt xem : 66