Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 21/07/2021

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 20/7/2021, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy, đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Chỉ thị nêu rõ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang diễn biến rất phức tạp, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện các ca bệnh trở lại; tại thị xã Hương Trà có nhiều công dân trở về địa phương từ các vùng có dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn. Nhằm kiểm soát tốt tình hình, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, người dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện nghiêm các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các kết luận, chỉ thị, điện, công văn. Bám sát các chủ trương, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo, chủ động triển khai phù hợp, linh hoạt với thực tiễn địa phương, đơn vị. Tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiếp tục yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”, không được chủ quan, mất cảnh giác trong tình hình hiện nay. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người (kể cả việc cưới, việc tang) trên địa bàn thị xã.

2. UBND thị xã chỉ đạo khẩn trương rà soát, thống kê khả năng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch của thị xã về: cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực, năng lực xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin… Kịp thời tổng hợp khả năng có thể hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên của Trung tâm Y tế thị xã để cùng với tỉnh sẵn sàng “chia lửa” với các địa phương nhằm góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh trên cả nước. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

3. Sẵn sàng các phương án đón tiếp, bố trí công dân Hương Trà trở về từ các địa phương có dịch, bảo đảm nguyên tắc, quy định phòng, chống dịch. Có phương án, kế hoạch bố trí, thành lập mới các cơ sở cách ly của thị xã và các phường, xã; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng nhu cầu và bảo đảm an toàn tối đa tại các khu cách ly.

4. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân toàn thị xã chung tay, góp sức, chia sẻ khó khăn với các tỉnh, thành trong nước, nhất là tập trung hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng nhu yếu phẩm tặng Nhân dân tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.

5. Tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, ổn định phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

6. Trung tâm Y tế thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, đồng hành cùng với thị xã trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục triển khai các phương án bảo vệ nghiêm Trung tâm Y tế thị xã và các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã. Phối hợp triển khai có hiệu quả chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid-19.

Chủ động lên kế hoạch và kịp thời thực hiện mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch, bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời các loại vật tư, trang thiết bị y tế... Huy động, sử dụng các nguồn lực hợp pháp để mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế.

Xây dựng kịch bản cao hơn để không bị động, lúng túng khi có tình huống xấu hơn; chuẩn bị kỹ các phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra. Thường xuyên và kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch về Ban Thường vụ Thị ủy để kịp thời chỉ đạo. Đối với các chủ trương, biện pháp có tác động lớn, ảnh hưởng đến xã hội, dân cư, cần trao đổi thống nhất trong Thường trực Thị ủy để triển khai thực hiện.

7. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng, ban chức năng xây dựng các kế hoạch phục vụ cho công tác phòng, chống dịch: phòng Kinh tế bảo đảm cung ứng hàng hóa; phòng Tài chính - Kế hoạch bảo đảm cân đối nguồn tài chính, kịp thời bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cho năm học mới bảo đảm an toàn cho học sinh.

8. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội về địa phương, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Phát huy vai trò của các lực lượng tại địa phương, nhất là Tổ phòng, chống dịch cộng đồng.

9. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ để kịp thời hỗ trợ đến người dân, doanh nghiệp, bảm đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

10. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng, chống dịch; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phù hợp, hiệu quả. Bí thư Đảng ủy các phường, xã chịu trách nhiệm trước Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy nếu để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn thị xã.

11. Ban Tuyên giáo Thị ủy, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thị xã tập trung chỉ đạo các Đài truyền thanh thị xã và xã, phường tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, cung cấp kịp thời thông tin cho Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tập trung rà soát các quy định, hướng dẫn, cập nhật thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã phù hợp với tình hình mới.

12. Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, cùng với Nhân dân cả tỉnh, cả nước nỗ lực, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì, các ban xây dựng Đảng Thị ủy phối hợp giúp Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến tận chi bộ.

Mai Thanh-VP Thị ủy

Số lượt xem : 53