Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 11/06/2024

Đối thoại giải quyết vướng mắc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành

Vừa qua, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Nguyễn Duy Hùng đã có buổi đối thoại trực tiếp với 02 hộ gia đình còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành. Tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan và lãnh đạo UBND xã Bình Thành.

 

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND thị xã đã thông tin đến 2 hộ gia đình về tình hình giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành. Theo đó, tổng diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án: 340.170,4 m2; diện tích xin giao để thực hiện dự án: 320.793,8 m2. Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng GPMB là 24 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức gồm: Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Trung Trung Bộ và UBND xã Bình Thành. Đến nay, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành quyết định thu hồi đất 34,17 ha/34,17ha; đã phê duyệt 04 đợt với tổng giá trị là đền bù 2.662.648.000 đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền 2.624.700.000 đồng; còn lại 37.948.000 đồng của 02 trường hợp là hộ ông Phạm Văn Nghĩa và Hà Minh Tuyên chưa nhận tiền chi trả vì lý do việc đền bù chưa thỏa đáng.

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe những thắc mắc, kiến nghị của 02 hộ gia đình nói trên, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Nguyễn Duy Hùng ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người dân. Đồng thời, đã thông tin thêm về các chính sách, quy định của Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân nắm rõ hơn. Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà khẳng định chính quyền địa phương luôn có những chính sách hỗ trợ, bồi thường tốt nhất và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với kiến nghị của 2 hộ gia đình, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Nguyễn Duy Hùng kết luận phương án bồi thường cho 02 hộ gia đình trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Mặt khác để tạo sự đồng thuận, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thị xã mong muốn 02 hộ gia đình cùng đồng thuận tạo điều kiện trong công tác bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Hoàng Dũng

Số lượt xem : 59