Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 27/04/2023

Giao ban ngành khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hương Trà

Ngày 26/04, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị giao ban ngành KH&CN quý I năm 2023 tại thị xã Hương Trà. Ông Hồ Thắng, Giám đốc sở Khoa học và công nghệ, ông Nguyễn Viết Hà, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đồng chủ trì hội nghị.

Trong quý 1/2023, ngành KH&CN đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học về sở hữu trí tuệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo mở, hợp tác đầu tư phát triển sản xuất dược liệu... Hiện nay, ngành KH&CN đang gấp rút hoàn thiện các chương trình, đề án quan trọng như: Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế đến năm 2030; chương trình Ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh giai đoạn 2023 - 2030; kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030... Các chương trình, đề án và cơ chế chính sách của ngành đã góp phần hỗ trợ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp và hướng trọng tâm vào doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, đo lường và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, có 13 nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc các chương trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm 2023, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ KH&CN 13 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu năm 2023.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở KH&CN đề nghị trong thời gian tới, các địa phương, tổ chức cần chú trọng công tác xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương; quan tâm xây dựng đội ngũ nghiên cứu và chuyên gia về KH&CN; phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng các mô hình, ứng dụng tiến bộ KH&CN; quan tâm và cụ thể hóa hơn nữa những đề án mà tỉnh đang triển khai về trồng cây dược liệu, phong trào Mai vàng trước ngõ,...

                                                                                                          Ngọc Minh

Số lượt xem : 56