Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 15/11/2023

Hiệp đồng các nội dung hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận năm 2023

Sáng ngày 13/11, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 và xã Bình Thành, thị xã Hương Trà có buổi làm việc tiến hành hiệp đồng các nội dung hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận đợt 2 năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, đồng chí Lê Nhật Minh - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị, đồng chí Trung tá Lê Văn Trung - UVTV, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thị xã; cùng tham dự còn có đồng chí Thượng tá Dương Văn Hoàn - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban CHQS thị xã, các đồng chí trong Đảng ủy xã Bình Thành, các ban, ngành, đoàn thể xã Bình Thành. Về phía Trung đoàn 19 có đồng chí Trung tá Chư Anh Tuấn - Phó Chính uỷ Trung đoàn, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Trung đoàn liên quan đến công tác hành quân dã ngoại làm công tác dân vận.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 báo cáo một số nội dung hiệp đồng đợt hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận tại xã Bình Thành như: thời gian, lực lượng, địa bàn, khối lượng công việc dự kiến... Qua đó xã Bình Thành cũng báo cáo tình hình kinh tế xã hội của địa phương, tình hình đời sống bà con nhân dân xã Bình Thành và đề nghị một số công việc cần tập trung thực hiện cho nhiệm vụ phối hợp và công tác dân vận thời gian tới….

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi các nội dung trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận đó là: Công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân; tổ chức lễ ra quân làm công tác Dân vận; xác định các công trình, phần việc trong thời gian Trung đoàn 19 thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận tại địa bàn xã Bình Thành; tổ chức tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Bình Thành; tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động giao lưu Thể dục thể thao, văn hoá nghệ “Thắm tình quân dân”; về bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ yêu cầu Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Bình Thành xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trong để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Đồng thời đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho Ban CHQS thị xã chủ trì phối hợp với Trung đoàn 19 nắm chắc tình hình để tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch phối hợp hành quân quân dã ngoại làm công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Thành, mục tiêu là gần dân, sát dân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đi dân nhớ, ở dân thương; các nội dung công việc cần chi tiết, rút kinh nghiệm qua từng công việc, từng ngày; chú ý công tác bảo đảm an toàn trong quá trình cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ; sau đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận cần có tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích.

Sau buổi làm việc Đảng uỷ, Ban CHQS thị xã, Đoàn cán bộ của Trung đoàn 19, các ban, ngành, đoàn thể xã Bình Thành đã tiến hành đi khảo sát nơi bố trí ăn, ở, các nội dung công việc trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận của Trung đoàn 19 tại xã Bình Thành.

Đợt hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận của Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tại xã Bình Thành có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của địa phương; tiến hành hỗ trợ ngày công giúp hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xây dựng và sửa chữa nhà ở, thực hiện hiệu quả phong trào “LLVT thị xã Hương Trà chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “LLVT thị xã Hương Trà chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống Nhân dân và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tại địa phương vững mạnh; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa LLVT thị xã với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phước Lĩnh

Số lượt xem : 174