Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 18/09/2023

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp THCS

Sáng ngày 14/9/2023, tại Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà, Phòng GD&ĐT Hương Trà đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với cấp THCS.

Năm học 2022 - 2023 toàn cấp học đã kịp thời chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học đảm bảo khoa học, phù hợp với các hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Triển khai dạy học các khối lớp 6, 7 theo CTGDPT 2018 và SGK mới phù hợp với điều kiện của đơn vị, bảo đảm mục tiêu, nội dung, đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lí, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục được đẩy mạnh. Chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, phân loại các thiết bị sẵn có của chương trình, SGK cũ để sử dụng trong dạy học theo chương trình, SGK mới. Việc chuyển đổi số trong quản lí và dạy học được đẩy mạnh. Nhiều loại sổ sách truyền thống (giấy) đã chuyển đổi sang hồ sơ điện tử; Học liệu số, thiết bị dạy học số tiếp tục phát triển, hỗ trợ tích cực và kịp thời cho giáo viên, học sinh, phụ huynh. đã nêu tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS 2022 - 2023… Tuy nhiên trong năm học 2022 – 2023, việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tuy đã quan tâm, nhưng vẫn còn một số khó khăn là về diện tích đất, cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập… nên chưa đạt so với kế hoạch;  một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các trường trong Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia còn thụ động trong nhiệm vụ; tỉ lệ học 02 buổi trên ngày thấp (14/112 lớp, tỉ lệ 12.5%) chưa đạt chỉ tiêu do không đủ phòng học; chưa tổ chức dạy học môn học tự chọn theo CTPT 2018.và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Báo cáo đã đánh giá tổng quan công tác tham mưu chỉ đạo và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học 2022 - 2023 trong

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục THCS được xác định:

1. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT 2018) đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8; thực hiện CT GDPT 2006 đối với lớp 9 bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình năm học; củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục trung học.

2. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm yêu cầu triển khai CT GDPT 2018; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

3. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

4. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; triển khai ứng dụng công nghệ số trong dạy và học.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện CT GDPT 2018; chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên theo môn học để tổ chức dạy học các môn học trong Chương trình.

6. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.   

 Một số hình ảnh:

Nguyễn Thị Giải

 

Số lượt xem : 25