Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 03/06/2024

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024

Sáng 03/6, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy và các cấp ủy đảng cơ sở khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024 cho 82 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn thị xã. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thị ủy.

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024 được tổ chức từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được trao đổi, nghiên cứu những nội dung quan trọng trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài tập trung nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp, học viên được đi thực tế tại các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú ở cơ sở, nhằm tạo nguồn phát triển Đảng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí cũng đề nghị Trung tâm Chính trị làm tốt công tác quản lý lớp học, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các học viên tham gia học tập. Về nội dung bài giảng, giảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình để truyền đạt các nội dung đến học viên một cách dễ hiểu, đầy đủ, thực chất và cần gắn với liên hệ thực tiễn. Đối với các học viên, đồng chí khẳng định, việc được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng nhận thức về Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng. Trên cơ sở đó, mỗi học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, trong quá trình tham gia học tập cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khóa học, các học viên cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở đơn vị, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Mỹ Hương

Số lượt xem : 65