Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 08/01/2021

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Sáng ngày 07/1/2020, UBND thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Lê Hồng Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Hà Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã.

Với mục tiêu “huy động tối đa các nguồn lực, khai thác thế mạnh của địa phương để đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Năm 2021, thị xã Hương Trà đưa ra các chỉ tiêu phát triển KTXH chủ yếu gồm: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất so với năm 2020 là 14-15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12-14%/ năm; tổng thu ngân sách trên 229,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 46 triệu đồng/ người/ năm; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 51/62 trường, tỷ lệ 82,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70%; giải quyết việc làm 1.700 lao động và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 0,2-0,3%...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Hương Trà sẽ tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19 vừa phát triển kinh tế bền vững; tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp và tạo điều kiện phát triển các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư mới vào địa bàn. Nhiệm vụ trước mắt là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ đông xuân 2020 -2021 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, năng suất đề ra; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế trên địa bàn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Tài Tuệ nhấn mạnh “năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, diễn ra từ ngày 25/01 đến 02/02/2021; năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, UBND thị xã, chính quyền các cấp và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt ngay từ đầu năm; đồng thời tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của thị xã và Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở. Cần có những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Tài Tuệ đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ. Chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch từng địa phương, đơn vị; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 14 - 15%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12 - 14%/năm, thu ngân sách trên địa bàn trên 315 tỷ đồng, thu hút đầu tư và bố trí mặt bằng cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất nhiều hơn và giải quyết việc làm cho 1.700 lao động…Tập trung thực hiện 4 Chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch; Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Chương trình phát triển hạ tầng đô th và Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời thảo luận đề xuất những giải pháp nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, phục hồi nền kinh tế, đảm bảo đời sống các tầng lớp nhân dân, ổn định an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...

Ngay từ đầu năm, tất cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở cần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động bằng cách xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thật cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực, năng động và sáng tạo hơn nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết năm 2021 của Thị ủy. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhất là các dự án đang triển khai. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự phối hợp giữa các ngành, các cấp. Quan tâm tạo nguồn thu từ doanh nghiệp. Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021 là phải bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường bình yên; quyết liệt phòng chống các loại tội phạm, nhất là ma túy, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao...

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, UBND thị xã Hương Trà cũng đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể.

                                                                    Văn Vinh

Số lượt xem : 40