Sự kiện nổi bật:

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Tuyên truyền ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Số hiệu Tuyên truyền ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/04/2024
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
23/04/2024
Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam
Số hiệu Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/01/2024
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
23/01/2024
tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/01/2024
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
02/01/2024
Đề cương tuyên truyền Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Số hiệu Đề cương tuyên truyền Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/12/2023
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu
25/12/2023
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
Số hiệu CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 20/10/2023
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
20/10/2023
Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Số hiệu Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu
19/06/2023
tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/02/2023
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
15/02/2023
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Số hiệu Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/02/2023
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
01/02/2023
tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/01/2023
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
03/01/2023
tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/12/2022
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
19/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)