Sự kiện nổi bật:

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
Số hiệu CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 20/10/2023
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
20/10/2023
Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Số hiệu Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu
19/06/2023
tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/02/2023
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
15/02/2023
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Số hiệu Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/02/2023
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
01/02/2023
tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/01/2023
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
03/01/2023
tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/12/2022
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
19/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/11/2022
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)
16/11/2022 tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)
"Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027"
Số hiệu "Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027"
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/11/2022
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu "Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027"
16/11/2022 "Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027"
Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
Số hiệu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/10/2022
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
24/10/2022 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/10/2022
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây Bắc
14/10/2022 Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây Bắc