Sự kiện nổi bật:

Tra cứu Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
101-KH/TU
Số hiệu 101-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/08/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
20/08/2019 Kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
33-CT/TU
Số hiệu 33-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/05/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
09/05/2019 Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
10-QĐi/TU
Số hiệu 10-QĐi/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/2019
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
28/02/2019 về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
96-KH/TU
Số hiệu 96-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/01/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045
23/01/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045
31-CT/TU
Số hiệu 31-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 07/01/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
07/01/2019 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
2823/UBND-VX
Số hiệu 2823/UBND-VX
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/11/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu V/v triển khai thực hiện ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất, lựa chọn quy định thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2019
29/11/2018 V/v triển khai thực hiện ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất, lựa chọn quy định thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2019
1214/QÐ - UBND
Số hiệu 1214/QÐ - UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/11/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký
Trích yếu Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hương Chữ
26/11/2018 Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hương Chữ
2703/UBND-VH
Số hiệu 2703/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/11/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
14/11/2018 Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
1031/QÐ - UBND
Số hiệu 1031/QÐ - UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/10/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Về việc công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2018
30/10/2018 Về việc công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2018
2487/ BC-UBND
Số hiệu 2487/ BC-UBND
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/10/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020
19/10/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020