Sự kiện nổi bật:

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
"Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027"
Số hiệu "Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027"
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/11/2022
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu "Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027"
16/11/2022 "Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027"
Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
Số hiệu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/10/2022
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
24/10/2022 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/10/2022
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây Bắc
14/10/2022 Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây Bắc
01TKG
Số hiệu 01TKG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/10/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Hà Văn Tuấn
Trích yếu Thư kêu gọi Chung tay hỗ trợ người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hương Trà
12/10/2022 Thư kêu gọi Chung tay hỗ trợ người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hương Trà
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/09/2022
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)
29/09/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)
08-TB/VP
Số hiệu 08-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 23/08/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
23/08/2022 lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
07-TB/VP
Số hiệu 07-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/08/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690
16/08/2022 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690
200-CV/BTG
Số hiệu 200-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
19/07/2022 tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
194-CV/BTG
Số hiệu 194-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
07/07/2022 sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
192-CV/BTG
Số hiệu 192-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2022
05/07/2022 sao gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2022