Sự kiện nổi bật:

Tra cứu Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
08-TB/VP
Số hiệu 08-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 23/08/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
23/08/2022 lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
07-TB/VP
Số hiệu 07-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/08/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690
16/08/2022 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690
200-CV/BTG
Số hiệu 200-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
19/07/2022 tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
194-CV/BTG
Số hiệu 194-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
07/07/2022 sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
192-CV/BTG
Số hiệu 192-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2022
05/07/2022 sao gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2022
62-HD/BTG
Số hiệu 62-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/194727/7/2022)
05/07/2022 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/194727/7/2022)
191-CV/BTG
Số hiệu 191-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
04/07/2022 sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
61-HD/BTG
Số hiệu 61-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 01/07/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)
01/07/2022 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)
189-CV/BTG
Số hiệu 189-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW
28/06/2022 sao gửi Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW
58-HD/BTG
Số hiệu 58-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/06/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)
20/06/2022 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)