Sự kiện nổi bật:

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
59-HD/BTG
Số hiệu 59-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/06/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)
20/06/2022 tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)
60-HD/BTG
Số hiệu 60-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/06/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
20/06/2022 tuyên truyền "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
184-CV/BTG
Số hiệu 184-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/06/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ
06/06/2022 tuyên truyền chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ
177-CV/BTG
Số hiệu 177-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/05/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
16/05/2022 sao gửi Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
172-CV/BTG
Số hiệu 172-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/04/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022)
25/04/2022 tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022)
168-CV/BTG
Số hiệu 168-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
20/04/2022 sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
169-CV/BTG
Số hiệu 169-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
20/04/2022 tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
159-CV/BTG
Số hiệu 159-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/03/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)
11/03/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)
53-HD/BTG
Số hiệu 53-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/03/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022)
03/03/2022 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022)
54-HD/BTG
Số hiệu 54-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/03/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
03/03/2022 tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc