Sự kiện nổi bật:

Tra cứu Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
150-CV/BTG
Số hiệu 150-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/12/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)
13/12/2021 đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)
147-CV/BTG
Số hiệu 147-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
30/11/2021 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
142-CV/BTG
Số hiệu 142-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
09/11/2021 tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
44-HD/BTG
Số hiệu 44-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/11/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
03/11/2021 Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
43-HD/BTG
Số hiệu 43-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/10/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/10/2021 tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
133-CV/BTG
Số hiệu 133-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
04/10/2021 Tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
33-HD/BTGTU
Số hiệu 33-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/09/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm Ngày hội toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021)
29/09/2021 tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm Ngày hội toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021)
01CH
Số hiệu 01CH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/09/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Bộ câu hỏi: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”  
22/09/2021 Bộ câu hỏi: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”  
39-HD/BTG
Số hiệu 39-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/08/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
24/08/2021 tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
110-CV/BTG
Số hiệu 110-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/08/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
23/08/2021 đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV