Sự kiện nổi bật:

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
168-CV/BTG
Số hiệu 168-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
20/04/2022 sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
169-CV/BTG
Số hiệu 169-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
20/04/2022 tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
159-CV/BTG
Số hiệu 159-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/03/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)
11/03/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)
53-HD/BTG
Số hiệu 53-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/03/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022)
03/03/2022 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022)
54-HD/BTG
Số hiệu 54-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/03/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
03/03/2022 tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
150-CV/BTG
Số hiệu 150-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/12/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)
13/12/2021 đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)
147-CV/BTG
Số hiệu 147-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
30/11/2021 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
142-CV/BTG
Số hiệu 142-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
09/11/2021 tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
44-HD/BTG
Số hiệu 44-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/11/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
03/11/2021 Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
43-HD/BTG
Số hiệu 43-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/10/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/10/2021 tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026