Sự kiện nổi bật:

Tra cứu Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
84-CV/BTG
Số hiệu 84-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/06/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương
15/06/2021 Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương
77-CV/BTG
Số hiệu 77-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/06/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
02/06/2021 v/v triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
71-CV/BTG
Số hiệu 71-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
26/05/2021 v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
72-CV/BTG
Số hiệu 72-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
26/05/2021 v/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
08-CV/BCĐ
Số hiệu 08-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
20/05/2021 Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
64-CV/BTG
Số hiệu 64-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
10/05/2021 sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
62-CV/BTG
Số hiệu 62-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Quyết định 238 của Ban Bí thư; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)
04/05/2021 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Quyết định 238 của Ban Bí thư; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)
46-CV/BTG
Số hiệu 46-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021) Tải file đề cương:
22/02/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021) Tải file đề cương:
41-CV/BTG
Số hiệu 41-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/01/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
29/01/2021 v/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
38-CV/BTG
Số hiệu 38-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/01/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
07/01/2021 Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng