Sự kiện nổi bật:

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
97-CV/BTG
Số hiệu 97-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/07/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
21/07/2021 thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
35-HD/BTG
Số hiệu 35-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/07/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
19/07/2021 tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
89-CV/BTG
Số hiệu 89-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/06/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
30/06/2021 Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
33-HD/BTG
Số hiệu 33-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/06/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)
28/06/2021 tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)
32-HD/BTG
Số hiệu 32-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/06/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
22/06/2021 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
84-CV/BTG
Số hiệu 84-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/06/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương
15/06/2021 Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương
77-CV/BTG
Số hiệu 77-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/06/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
02/06/2021 v/v triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
71-CV/BTG
Số hiệu 71-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
26/05/2021 v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
72-CV/BTG
Số hiệu 72-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
26/05/2021 v/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
08-CV/BCĐ
Số hiệu 08-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/05/2021
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
20/05/2021 Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII