Sự kiện nổi bật:

Tra cứu Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
34-CV/BTG
Số hiệu 34-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/12/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
23/12/2020 v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
13-HD/BTG
Số hiệu 13-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/12/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
23/12/2020 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
32-CV/BTG
Số hiệu 32-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/12/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minnh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
17/12/2020 tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
dctt
Số hiệu dctt
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/11/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)
30/11/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)
12-HD/BTG
Số hiệu 12-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 06/11/2020
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
06/11/2020 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
11-HD/BTG
Số hiệu 11-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/11/2020
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
03/11/2020 tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
26-CV/BTG
Số hiệu 26-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/11/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
02/11/2020 v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
27-CV/BTG
Số hiệu 27-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/11/2020
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh Nguyễn Du
02/11/2020 V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh Nguyễn Du
DCTT
Số hiệu DCTT
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
16/10/2020 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
22-CV/TU
Số hiệu 22-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
07/10/2020 tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025