Sự kiện nổi bật:

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11-HD/BTG
Số hiệu 11-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/11/2020
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
03/11/2020 tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
26-CV/BTG
Số hiệu 26-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/11/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
02/11/2020 v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
27-CV/BTG
Số hiệu 27-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/11/2020
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh Nguyễn Du
02/11/2020 V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh Nguyễn Du
DCTT
Số hiệu DCTT
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
16/10/2020 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
22-CV/TU
Số hiệu 22-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
07/10/2020 tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
27-BC/TU
Số hiệu 27-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 02/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
02/10/2020 tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
08-KH/TU
Số hiệu 08-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 01/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị
01/10/2020 Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị
07-KH/TU
Số hiệu 07-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 01/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"
01/10/2020 Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"
dctt
Số hiệu dctt
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/09/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Trung ương
Người ký
Trích yếu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới thu đông 1950
15/09/2020 đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới thu đông 1950
18-CV/BTG
Số hiệu 18-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/09/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng quý IV năm 2020
09/09/2020 đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng quý IV năm 2020