Sự kiện nổi bật:
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/12/2022
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Tệp đính kèm