Sự kiện nổi bật:
Số hiệu dctt
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/11/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)
Tệp đính kèm