Sự kiện nổi bật:

Cơ quan ban hành : Thị ủy Hương Trà

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Số hiệu Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu
19/06/2023
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/10/2022
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu

Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây Bắc

14/10/2022

Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây Bắc

01TKG
Số hiệu 01TKG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/10/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Hà Văn Tuấn
Trích yếu

Thư kêu gọi Chung tay hỗ trợ người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hương Trà

12/10/2022

Thư kêu gọi Chung tay hỗ trợ người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hương Trà

dctt
Số hiệu dctt
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/11/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)

30/11/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)

26-CV/BTG
Số hiệu 26-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/11/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu

v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

02/11/2020

v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

DCTT
Số hiệu DCTT
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

16/10/2020

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

22-CV/TU
Số hiệu 22-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu

tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

07/10/2020

tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

27-BC/TU
Số hiệu 27-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 02/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu

tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

02/10/2020

tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

08-KH/TU
Số hiệu 08-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 01/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu

Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị

01/10/2020

Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị

07-KH/TU
Số hiệu 07-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 01/10/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu

Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"

01/10/2020

Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"

18-CV/BTG
Số hiệu 18-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/09/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu

đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng quý IV năm 2020

09/09/2020

đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng quý IV năm 2020

05-HD/BTG
Số hiệu 05-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/09/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu

hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)

04/09/2020

hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)

14-BC/TU
Số hiệu 14-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/08/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu

tình hình tháng 8 năm 2020

24/08/2020

tình hình tháng 8 năm 2020

05-KH/TU
Số hiệu 05-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 24/08/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

24/08/2020

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

1125-CV/TU
Số hiệu 1125-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/03/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới

24/03/2020

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới

18-CT/TU
Số hiệu 18-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 10/03/2020
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu

về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19

10/03/2020

về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19

462-BC/TU
Số hiệu 462-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 18/12/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu

Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019

18/12/2019

Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019

106-KH/TU
Số hiệu 106-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/11/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

29/11/2019

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

104-KH/TU
Số hiệu 104-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/11/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.

19/11/2019

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.

431-BC/TU
Số hiệu 431-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/09/2019
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/4/2016 của Thị ủy về "Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020"

24/09/2019

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/4/2016 của Thị ủy về "Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020"

426-BC/TU
Số hiệu 426-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/09/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu

Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

11/09/2019

Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

424-BC/TU
Số hiệu 424-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/09/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

06/09/2019

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

101-KH/TU
Số hiệu 101-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/08/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu

Kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

20/08/2019

Kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025