Sự kiện nổi bật:

Cơ quan ban hành : Trung ương

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
dctt
Số hiệu dctt
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/09/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Trung ương
Người ký
Trích yếu

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới thu đông 1950

15/09/2020

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới thu đông 1950

26-HD/BTCTW
Số hiệu 26-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/10/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu

Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

18/10/2019

Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

21 - HD/BTCTW
Số hiệu 21 - HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/10/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

18/10/2019

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

106-HD/BTGTW
Số hiệu 106-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/10/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Lê Mạnh Hùng
Trích yếu

Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

16/10/2019

Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)