Sự kiện nổi bật:

Cơ quan ban hành : UBND thị xã Hương Trà

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2823/UBND-VX
Số hiệu 2823/UBND-VX
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/11/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu

V/v triển khai thực hiện ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất, lựa chọn quy định thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2019

29/11/2018

V/v triển khai thực hiện ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất, lựa chọn quy định thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2019

1214/QÐ - UBND
Số hiệu 1214/QÐ - UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/11/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký
Trích yếu

Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hương Chữ

26/11/2018

Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hương Chữ

2703/UBND-VH
Số hiệu 2703/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/11/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

14/11/2018

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

1031/QÐ - UBND
Số hiệu 1031/QÐ - UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/10/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu

Về việc công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2018

30/10/2018

Về việc công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2018

2487/ BC-UBND
Số hiệu 2487/ BC-UBND
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/10/2018
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020

19/10/2018

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020