Sự kiện nổi bật:

Cơ quan ban hành : Văn phòng Thị ủy

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
08-TB/VP
Số hiệu 08-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 23/08/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu

lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

23/08/2022

lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

07-TB/VP
Số hiệu 07-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/08/2022
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu

về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690

16/08/2022

về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690

218-BS/VP
Số hiệu 218-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 14/10/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu

Bản sao Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng

14/10/2019

Bản sao Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng

216-BS/VP
Số hiệu 216-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 09/10/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Minh Hiền
Trích yếu

Sao gửi Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý

09/10/2019

Sao gửi Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý

194-BS/VP
Số hiệu 194-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 23/08/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu

Bản sao Thông báo v/v sử dụng thư điện tử công vụ Tỉnh ủy

23/08/2019

Bản sao Thông báo v/v sử dụng thư điện tử công vụ Tỉnh ủy