Sự kiện nổi bật:

Lĩnh vực : Tổng hợp

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
01TKG
Số hiệu 01TKG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/10/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Hà Văn Tuấn
Trích yếu Thư kêu gọi Chung tay hỗ trợ người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hương Trà
12/10/22 Thư kêu gọi Chung tay hỗ trợ người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hương Trà
08-TB/VP
Số hiệu 08-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 23/08/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
23/08/22 lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
07-TB/VP
Số hiệu 07-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/08/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690
16/08/22 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690
200-CV/BTG
Số hiệu 200-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
19/07/22 tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
194-CV/BTG
Số hiệu 194-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
07/07/22 sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
192-CV/BTG
Số hiệu 192-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2022
05/07/22 sao gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2022
62-HD/BTG
Số hiệu 62-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/194727/7/2022)
05/07/22 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/194727/7/2022)
191-CV/BTG
Số hiệu 191-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
04/07/22 sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
61-HD/BTG
Số hiệu 61-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 01/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)
01/07/22 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)
189-CV/BTG
Số hiệu 189-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW
28/06/22 sao gửi Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW
58-HD/BTG
Số hiệu 58-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/06/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)
20/06/22 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)
59-HD/BTG
Số hiệu 59-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/06/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)
20/06/22 tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)
60-HD/BTG
Số hiệu 60-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/06/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
20/06/22 tuyên truyền "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
184-CV/BTG
Số hiệu 184-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/06/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ
06/06/22 tuyên truyền chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ
177-CV/BTG
Số hiệu 177-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/05/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
16/05/22 sao gửi Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
172-CV/BTG
Số hiệu 172-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/04/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022)
25/04/22 tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022)
168-CV/BTG
Số hiệu 168-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
20/04/22 sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
169-CV/BTG
Số hiệu 169-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
20/04/22 tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
159-CV/BTG
Số hiệu 159-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/03/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)
11/03/22 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)
53-HD/BTG
Số hiệu 53-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/03/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022)
03/03/22 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022)
54-HD/BTG
Số hiệu 54-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/03/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
03/03/22 tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
150-CV/BTG
Số hiệu 150-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/12/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)
13/12/21 đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)
147-CV/BTG
Số hiệu 147-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
30/11/21 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
142-CV/BTG
Số hiệu 142-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
09/11/21 tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
44-HD/BTG
Số hiệu 44-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/11/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
03/11/21 Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
43-HD/BTG
Số hiệu 43-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/10/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/10/21 tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
133-CV/BTG
Số hiệu 133-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
04/10/21 Tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
33-HD/BTGTU
Số hiệu 33-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/09/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm Ngày hội toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021)
29/09/21 tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm Ngày hội toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021)
01CH
Số hiệu 01CH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/09/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Bộ câu hỏi: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”  
22/09/21 Bộ câu hỏi: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”  
39-HD/BTG
Số hiệu 39-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
24/08/21 tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
110-CV/BTG
Số hiệu 110-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
23/08/21 đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
22-BTCCT
Số hiệu 22-BTCCT
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
23/08/21 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
QĐ22
Số hiệu QĐ22
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
23/08/21 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
106-CV/BTG
Số hiệu 106-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
19/08/21 v/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
105-CV/BTG
Số hiệu 105-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
17/08/21 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
98-CV/BTG
Số hiệu 98-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/07/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu thông tin, tuyên truyền về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
26/07/21 thông tin, tuyên truyền về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
97-CV/BTG
Số hiệu 97-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/07/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
21/07/21 thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
35-HD/BTG
Số hiệu 35-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/07/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
19/07/21 tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
89-CV/BTG
Số hiệu 89-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/06/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
30/06/21 Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
33-HD/BTG
Số hiệu 33-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/06/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)
28/06/21 tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)
32-HD/BTG
Số hiệu 32-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/06/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
22/06/21 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
84-CV/BTG
Số hiệu 84-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/06/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương
15/06/21 Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương
77-CV/BTG
Số hiệu 77-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/06/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
02/06/21 v/v triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
71-CV/BTG
Số hiệu 71-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
26/05/21 v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
72-CV/BTG
Số hiệu 72-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
26/05/21 v/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
08-CV/BCĐ
Số hiệu 08-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
20/05/21 Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
64-CV/BTG
Số hiệu 64-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
10/05/21 sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
62-CV/BTG
Số hiệu 62-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Quyết định 238 của Ban Bí thư; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)
04/05/21 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Quyết định 238 của Ban Bí thư; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)
46-CV/BTG
Số hiệu 46-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021) Tải file đề cương:
22/02/21 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021) Tải file đề cương:
34-CV/BTG
Số hiệu 34-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/12/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
23/12/20 v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
13-HD/BTG
Số hiệu 13-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/12/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
23/12/20 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
32-CV/BTG
Số hiệu 32-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/12/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minnh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
17/12/20 tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
dctt
Số hiệu dctt
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/11/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)
30/11/20 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)
26-CV/BTG
Số hiệu 26-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/11/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
02/11/20 v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
DCTT
Số hiệu DCTT
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/10/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
16/10/20 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
22-CV/TU
Số hiệu 22-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
07/10/20 tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
27-BC/TU
Số hiệu 27-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 02/10/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
02/10/20 tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
08-KH/TU
Số hiệu 08-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 01/10/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị
01/10/20 Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị
07-KH/TU
Số hiệu 07-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 01/10/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"
01/10/20 Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"
dctt
Số hiệu dctt
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/09/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Trung ương
Người ký
Trích yếu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới thu đông 1950
15/09/20 đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới thu đông 1950
18-CV/BTG
Số hiệu 18-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/09/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng quý IV năm 2020
09/09/20 đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng quý IV năm 2020
05-HD/BTG
Số hiệu 05-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/09/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)
04/09/20 hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)
14-BC/TU
Số hiệu 14-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/08/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu tình hình tháng 8 năm 2020
24/08/20 tình hình tháng 8 năm 2020
05-KH/TU
Số hiệu 05-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 24/08/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
24/08/20 tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
1125-CV/TU
Số hiệu 1125-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/03/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới
24/03/20 Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới
1215 -CV/BTGTU
Số hiệu 1215 -CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/03/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 
20/03/20 V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 
43-CT/TU
Số hiệu 43-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/03/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
09/03/20 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
594-SL/VPTU
Số hiệu 594-SL/VPTU
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 30/01/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Long An
Trích yếu Sao CV V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (79 -CT/TW) 
30/01/20 Sao CV V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (79 -CT/TW) 
1784-CV/TU
Số hiệu 1784-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/01/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona  
30/01/20 V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona  
106-KH/TU
Số hiệu 106-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/11/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
29/11/19 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
104-KH/TU
Số hiệu 104-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/11/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.
19/11/19 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.
05-HD/TU
Số hiệu 05-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
12/11/19 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
106-HD/BTGTW
Số hiệu 106-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/10/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Lê Mạnh Hùng
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
16/10/19 Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
218-BS/VP
Số hiệu 218-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 14/10/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu Bản sao Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
14/10/19 Bản sao Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
216-BS/VP
Số hiệu 216-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 09/10/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Minh Hiền
Trích yếu Sao gửi Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý
09/10/19 Sao gửi Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý
194-BS/VP
Số hiệu 194-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 23/08/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu Bản sao Thông báo v/v sử dụng thư điện tử công vụ Tỉnh ủy
23/08/19 Bản sao Thông báo v/v sử dụng thư điện tử công vụ Tỉnh ủy
96-KH/TU
Số hiệu 96-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/01/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045
23/01/19 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045
31-CT/TU
Số hiệu 31-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 07/01/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
07/01/19 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.