Sự kiện nổi bật:

Lĩnh vực : Văn hóa xã hội

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/01/23
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
03/01/23
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/09/22
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)
29/09/22 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)
2823/UBND-VX
Số hiệu 2823/UBND-VX
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/11/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu V/v triển khai thực hiện ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất, lựa chọn quy định thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2019
29/11/18 V/v triển khai thực hiện ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất, lựa chọn quy định thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2019
1214/QÐ - UBND
Số hiệu 1214/QÐ - UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/11/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký
Trích yếu Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hương Chữ
26/11/18 Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hương Chữ
2703/UBND-VH
Số hiệu 2703/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/11/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
14/11/18 Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
1031/QÐ - UBND
Số hiệu 1031/QÐ - UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/10/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Về việc công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2018
30/10/18 Về việc công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2018
2487/ BC-UBND
Số hiệu 2487/ BC-UBND
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/10/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020
19/10/18 Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020