Sự kiện nổi bật:

Loại văn bản : Bản sao

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
Số hiệu CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 20/10/23
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
20/10/23
594-SL/VPTU
Số hiệu 594-SL/VPTU
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 30/01/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Long An
Trích yếu Sao CV V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (79 -CT/TW) 
30/01/20 Sao CV V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (79 -CT/TW) 
218-BS/VP
Số hiệu 218-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 14/10/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu Bản sao Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
14/10/19 Bản sao Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
216-BS/VP
Số hiệu 216-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 09/10/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Minh Hiền
Trích yếu Sao gửi Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý
09/10/19 Sao gửi Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý
194-BS/VP
Số hiệu 194-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 23/08/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu Bản sao Thông báo v/v sử dụng thư điện tử công vụ Tỉnh ủy
23/08/19 Bản sao Thông báo v/v sử dụng thư điện tử công vụ Tỉnh ủy