Sự kiện nổi bật:

Loại văn bản : Báo cáo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
27-BC/TU
Số hiệu 27-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 02/10/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
02/10/20 tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
14-BC/TU
Số hiệu 14-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/08/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu tình hình tháng 8 năm 2020
24/08/20 tình hình tháng 8 năm 2020
462-BC/TU
Số hiệu 462-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 18/12/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019
18/12/19 Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019
431-BC/TU
Số hiệu 431-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/09/19
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/4/2016 của Thị ủy về "Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020"
24/09/19 Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/4/2016 của Thị ủy về "Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020"
426-BC/TU
Số hiệu 426-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/09/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
11/09/19 Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
424-BC/TU
Số hiệu 424-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/09/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
06/09/19 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
2487/ BC-UBND
Số hiệu 2487/ BC-UBND
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/10/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020
19/10/18 Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2018, định hướng đến năm 2020