Sự kiện nổi bật:

Loại văn bản : Chỉ thị

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
18-CT/TU
Số hiệu 18-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 10/03/20
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
10/03/20 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
43-CT/TU
Số hiệu 43-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/03/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
09/03/20 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19
42-CT/TU
Số hiệu 42-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/12/19
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
25/12/19 Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
39-CT/TW
Số hiệu 39-CT/TW
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 01/11/19
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Bí thư
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
01/11/19 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
39-CT/TU
Số hiệu 39-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/08/19
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới
23/08/19 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới
33-CT/TU
Số hiệu 33-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
09/05/19 Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
31-CT/TU
Số hiệu 31-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 07/01/19
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
07/01/19 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.