Sự kiện nổi bật:

Loại văn bản : Công văn

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam
Số hiệu Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/01/24
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
23/01/24
tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/01/24
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
02/01/24
Đề cương tuyên truyền Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Số hiệu Đề cương tuyên truyền Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/12/23
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu
25/12/23
Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Số hiệu Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/06/23
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu
19/06/23
tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Số hiệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/02/23
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
15/02/23
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Số hiệu Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/02/23
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu
01/02/23
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/10/22
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây Bắc
14/10/22 Tuyên truyền 70 năm chiến thắng Tây Bắc
01TKG
Số hiệu 01TKG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/10/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Hà Văn Tuấn
Trích yếu Thư kêu gọi Chung tay hỗ trợ người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hương Trà
12/10/22 Thư kêu gọi Chung tay hỗ trợ người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hương Trà
200-CV/BTG
Số hiệu 200-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
19/07/22 tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
194-CV/BTG
Số hiệu 194-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
07/07/22 sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
192-CV/BTG
Số hiệu 192-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2022
05/07/22 sao gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017-2022
191-CV/BTG
Số hiệu 191-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/07/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
04/07/22 sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
189-CV/BTG
Số hiệu 189-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW
28/06/22 sao gửi Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW
184-CV/BTG
Số hiệu 184-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/06/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ
06/06/22 tuyên truyền chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ
177-CV/BTG
Số hiệu 177-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/05/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
16/05/22 sao gửi Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
172-CV/BTG
Số hiệu 172-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/04/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022)
25/04/22 tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022)
168-CV/BTG
Số hiệu 168-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
20/04/22 sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
169-CV/BTG
Số hiệu 169-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/04/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
20/04/22 tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
159-CV/BTG
Số hiệu 159-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/03/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)
11/03/22 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)
150-CV/BTG
Số hiệu 150-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/12/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)
13/12/21 đẩy mạnh tuyên truyền 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)
147-CV/BTG
Số hiệu 147-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
30/11/21 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
142-CV/BTG
Số hiệu 142-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Hồ Thị Kim Ngân
Trích yếu tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
09/11/21 tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
133-CV/BTG
Số hiệu 133-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
04/10/21 Tài liệu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
01CH
Số hiệu 01CH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/09/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Bộ câu hỏi: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”  
22/09/21 Bộ câu hỏi: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”  
110-CV/BTG
Số hiệu 110-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
23/08/21 đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
QĐ22
Số hiệu QĐ22
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
23/08/21 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
106-CV/BTG
Số hiệu 106-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
19/08/21 v/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
105-CV/BTG
Số hiệu 105-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/08/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
17/08/21 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
98-CV/BTG
Số hiệu 98-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/07/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu thông tin, tuyên truyền về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
26/07/21 thông tin, tuyên truyền về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
97-CV/BTG
Số hiệu 97-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/07/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
21/07/21 thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
89-CV/BTG
Số hiệu 89-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/06/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
30/06/21 Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
84-CV/BTG
Số hiệu 84-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/06/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương
15/06/21 Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương
77-CV/BTG
Số hiệu 77-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/06/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
02/06/21 v/v triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
71-CV/BTG
Số hiệu 71-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
26/05/21 v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
72-CV/BTG
Số hiệu 72-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
26/05/21 v/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
08-CV/BCĐ
Số hiệu 08-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
20/05/21 Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
64-CV/BTG
Số hiệu 64-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
10/05/21 sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
62-CV/BTG
Số hiệu 62-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/05/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Quyết định 238 của Ban Bí thư; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)
04/05/21 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Quyết định 238 của Ban Bí thư; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)
46-CV/BTG
Số hiệu 46-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/21
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021) Tải file đề cương:
22/02/21 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021) Tải file đề cương:
41-CV/BTG
Số hiệu 41-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/01/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
29/01/21 v/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
38-CV/BTG
Số hiệu 38-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/01/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
07/01/21 Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
34-CV/BTG
Số hiệu 34-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/12/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
23/12/20 v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
32-CV/BTG
Số hiệu 32-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/12/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minnh
Trích yếu tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
17/12/20 tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
26-CV/BTG
Số hiệu 26-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/11/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
02/11/20 v/v thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh TTH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
27-CV/BTG
Số hiệu 27-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/11/20
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh Nguyễn Du
02/11/20 V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh Nguyễn Du
22-CV/TU
Số hiệu 22-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
07/10/20 tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
dctt
Số hiệu dctt
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/09/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Trung ương
Người ký
Trích yếu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới thu đông 1950
15/09/20 đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới thu đông 1950
18-CV/BTG
Số hiệu 18-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/09/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng quý IV năm 2020
09/09/20 đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng quý IV năm 2020
1125-CV/TU
Số hiệu 1125-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/03/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới
24/03/20 Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới
1215 -CV/BTGTU
Số hiệu 1215 -CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/03/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 
20/03/20 V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 
1784-CV/TU
Số hiệu 1784-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/01/20
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona  
30/01/20 V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona  
10-QĐi/TU
Số hiệu 10-QĐi/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/19
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
28/02/19 về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
2823/UBND-VX
Số hiệu 2823/UBND-VX
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/11/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu V/v triển khai thực hiện ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất, lựa chọn quy định thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2019
29/11/18 V/v triển khai thực hiện ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất, lựa chọn quy định thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2019
1214/QÐ - UBND
Số hiệu 1214/QÐ - UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/11/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký
Trích yếu Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hương Chữ
26/11/18 Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong phường Hương Chữ
2703/UBND-VH
Số hiệu 2703/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/11/18
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
CQ Ban hành UBND thị xã Hương Trà
Người ký Lê Hồng Thắng
Trích yếu Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
14/11/18 Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ