Sự kiện nổi bật:

Loại văn bản : Thông báo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
Số hiệu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/10/22
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
24/10/22 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế năm 2022
08-TB/VP
Số hiệu 08-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 23/08/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
23/08/22 lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
07-TB/VP
Số hiệu 07-TB/VP
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/08/22
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690
16/08/22 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển số 75C-0690