Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 01/04/2024

LĐLĐ thị xã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể và thành lập Công đoàn cơ sở

 

Ngày 29/3/2024, tại hội trường Trung tâm Chính trị thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể và thành lập mới các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, đồng chí Thái Tiến Dũng – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS mới thành lập.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động thị xã đã công bố quyết định giải thể 02 công đoàn cơ sở gồm Công đoàn cơ sở khối Cơ quan Chính quyền thị xã, Công đoàn cơ sở Cơ quan Mặt trận – Đoàn thể. Thành lập 19 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã; chỉ định Ban Chấp hành và các chức danh đảm bảo điều kiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nâng tổng số CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã lên 84 đơn vị.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Linh, Thị uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã chúc mừng các Công đoàn cơ sở mới thành lập. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở bám sát Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn để triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó sớm xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động nhằm góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

 

                                                                                         Trường Sơn

Số lượt xem : 4550